Namaz Timings Masjid BaitusSalam DHA, Phase 4, Karachi
Fajr 6:35 am
Zuhr 1:30 pm
Asar 5:00 pm
Magrib Sunset
Isha 8:00 pm
Jumma 1:30 pm