Namaz Timings Masjid BaitusSalam DHA, Phase 4, Karachi
Fajr 5:10 am
Zuhr 1:30 pm
Asar 5:45 pm
Magrib Sunset
Isha 9:15 pm
Jumma 1:30 pm