Namaz Timings Masjid BaitusSalam DHA, Phase 4, Karachi
Fajr 5:20 am
Zuhr 1:30 pm
Asar 5:45 pm
Magrib Sunset
Isha 9:00 pm
Jumma 1:30 pm
# Bayan Name Date Listners
1 Zubaan Aur Rang Kay Badbudaar Naaray Chor Do (eid Bayan) (31-08-2011) 18615
2 Ramadan Salamti Se Guzaarne Ka Tareeqa (part 2) (19-08-2011) 10912
3 Tafseer Surah Takasur Part 9 (na Jaiz Maali Muaamlaat Aur Hamaray Rasm O Riwaaj) (01-07-2011) 6995
4 Tafseer Surah Takasur Part 8 (haram Aamadani Aur Hamara Muaashra) (24-06-2011) 6702
5 Tafseer Surah Takasur Part 6 (umr Kahan Guzri Aur Jawani Main Kya Kiya) (10-06-2011) 4275
6 Tafseer Surah Takasur Part 5 (allah Ki Naimatain Aur Hamari Fuzool Kharchi) (20-05-2011) 3945
7 Tafseer Surah Takasur Part 4 (khaanay Ki Naimat) (13-05-2011) 3797
8 Tafseer Surah Takasur Part 7 (maal Kahan Se Kamaya Kahan Kharch Kiya) (17-06-2011) 4455
9 Tafseer Surah Takasur Part 2 (29-04-2011) (dunya Ki Fikr, Aakhirat Se Ghaflat) 3746
10 Tafseer Surah Takasur Part 3 (07-05-2011) (aik Din Har Naimat Ka Sawaal Hoga) 4239
11 Tafseer Surah Asr Part 6 (doosro Ko Gunaho Se Rokne Ki Koshish) (18-02-2011) 3572
12 Tafseer Surah Asr Part 7 (tableegh Farz E Kifaya Kab Hai) (25-02-2011) 4143
13 Tafseer Surah Asr Part 8 (naseehat Asar Rakhti Hai) (11-03-2011) 3617
14 Tafseer Surah Takasur Part 1 (01-04-2011) 5194
15 Tafseer Surah Asr Part 5 (naseehat Kay Aadaab) (04-02-2011) 4357
16 Tafseer Surah Asr Part 4(doosro Ko Gunah Se Rokne Ka Ikhtiar) (14-01-2011) 3905
17 Tafseer Surah Asr Part 3(sehat Aur Faraaghat Ki Naimat) (07-01-2011) 4294
18 Tafseer Surah Asr Part 2 (tableegh Farz E Aayn Kab Hai) (15-10-2010) 4349
19 Ramazan Kay Baad Zindagi Main Inqilaab Lain (10-09-2010) 4366
20 Quran Se Doori Sabab E Zawal Hai(bayan Aur Dua Khatme Quran) (06-09-2010) 4172
21 Aakhri Ashra Hay Laikin Ab Bhi Tauba Ka Waqt Hai (03-08-2010) 3713
22 Ramazan Mein Ghaflat Say Tauba Ka Mouqa (27-08-2010) 3689
23 Zindagi Maal E Tijaarat Hai (tafseer Surah Asr Part 1) (02-07-2010) 3877
24 Namoos E Risalat Aur Facebook Ka Boycott (tafseer Surah Humaza Part 2) (21-05-2010) 5244
25 Tafseer Surah Humaza Part 1 (kuffar Kay Ausaaf Aur Gheebat Ka Gunah) (14-05-2010) 4293
26 Tafseer Surah Ikhlas Part 1 (30-04-2010) 3861
27 Tafseer Surah Lahab Part 2 (maal Sukoon Ki Zamanat Nahi) (02-04-2010) 3269
28 Tafseer Surah Lahab Part 1 (26-03-2010) 3269
29 Tafseer Surah Nasr Part 3 (05-03-2010) 3789
30 Tafseer Surah Nasr Part 2 (26-02-2010) 3360